Hart- en vaatziekte

Cardio Vasculair Risico Management in de praktijk van uw huisarts
Hart- en vaatziekten ontstaan als de bloeddoorstroming in bepaalde slagaders en/of vaten, zoals de kransslagaders rond het hart of de slagaders naar de hersenen, onvoldoende wordt. Het gevaar hiervan is dat iemand een hartaanval of een beroerte kan krijgen. Aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel kunnen te maken hebben met erfelijke factoren. De meeste problemen ontstaan echter door vaatvernauwing die wordt veroorzaakt door ‘risicofactoren’.

We onderscheiden drie soorten risicofactoren:

  • Factoren afhankelijk van iemands levensstijl (ongezonde voeding, roken, alcoholmisbruik, stress en te weinig bewegen)
  • Aandoeningen en factoren die (deels) behandelbaar of vermijdbaar zijn (verhoogd cholesterol, diabetes, overgewicht, verhoogde bloeddruk)
  • Onveranderlijke factoren (leeftijd, geslacht, erfelijke factoren)

Het zorgprogramma
Met het zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management hopen we het risico op het krijgen van een beroerte en/of hartaanval te beperken. Patiënten uit de risicogroep krijgen intensieve begeleiding vanuit hun eigen huisartsenpraktijk. De huisarts en praktijkondersteuner worden begeleid door het expertteam, dat bestaat uit een CVRM-verpleegkundige en een gespecialiseerde huisarts bijgestaan door een cardioloog. Het CVRM-zorgprogramma biedt voor patiënten specifieke programma’s zoals ‘Stoppen met roken’ en ‘Bewegen en voeding’.

+ KETENZORGPARTNERS