(GLI) healthyLIFE/CooL

 

Vanaf 1 januari 2019 is de Gecombineerde Leefstijl Interventie opgenomen in het basispakket voor volwassenen met overgewicht. Daarbij gaat het om volwassenen met een BMI van 30 of hoger. Ook volwassenen met een BMI tussen de 25 en 30 komen in aanmerking wanneer zij een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Wat is een GLI:
Een Gecombineerde Leefstijl Interventie richt zich op:
• gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
• gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
• het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Zorgprogramma healthyLIFE:
Meditta, zorgverzekeraar CZ en Stichting Ecsplore hebben samen vorm gegeven aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) waarbij Coaching op Leefstijl (CooL) geïntegreerd en doorontwikkeld is op het vlak van bewegen, gedrag, voeding en Positieve Gezondheid. Het resultaat van deze samenwerking is het programma healthyLIFE.

Deelnemers aan het programma healthyLIFE worden gedurende 24 maanden ondersteund door een leefstijl- én beweegcoach waarbij het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl centraal staat. De leefstijlcoaching wordt vergoed vanuit de basisverzekering (zonder invloed op het eigen risico) en de beweegcoaching door de gemeenten (sociale domein).

Hiernaast vindt u de informatiebrochure voor deelnemers.

Indien u mogelijk deel zou willen nemen, neem dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner.

+ KETENZORGPARTNERS
+ CONTRACTEN