GGZ

Meditta GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) wil mensen met psychische problemen zoveel mogelijk laagdrempelig hulp bieden in hun eigen vertrouwde omgeving.

In de Medittaregio zijn er binnen de huisartsenpraktijken praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam die snel, zonder wachtlijst en in de eigen vertrouwde omgeving hulp kunnen bieden. De praktijkondersteuner overlegt en adviseert met de huisarts, maar heeft een eigen verantwoordelijkheid. Om de problemen van de patiënt in kaart te kunnen brengen en een goed advies te kunnen geven zal de praktijkondersteuner één of enkele gesprekken met de patiënt over zijn/haar problemen hebben. In principe is de praktijkondersteuner voor iedereen toegankelijk.

Gesprekken met de praktijkondersteuner vinden plaats in of in de buurt van uw huisartsenpraktijk. Het eerste kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur. De praktijkondersteuner zal samen met de patiënt de oorzaak van de problemen proberen te achterhalen. Soms geeft het praten er over alleen al een grote opluchting. Soms kan de praktijkondersteuner adviezen geven over hoe met problemen om te gaan maar schrijft zelf geen medicijnen voor. In de regel gebeurt dit door de huisarts.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op me de doktersassistente van uw huisarts.