COPD

COPD in de praktijk van uw huisarts
Chronisch Obstructief Longlijden (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD) is een chronisch progressieve aandoening, waarbij de longfunctie versneld achteruit gaat. Bij niet adequate behandeling en/of gebrekkig zelfmanagement leidt COPD tot invaliditeit en is de levensverwachting verminderd met ongeveer zeven jaar. Ongeveer 70% van de sterfte aan COPD is het gevolg van roken. Ten gevolge van de vergrijzing en het rookgedrag in het verleden zal het aantal COPD-patiënten de komende jaren met 40% stijgen en zal de druk op de zorg fors toenemen.

Het zorgprogramma
Binnen het COPD-zorgprogramma ligt de nadruk op tijdige diagnostiek en leefstijlinterventies zoals ‘Stoppen met roken’ en ‘Bewegen’. Een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende betrokken zorgverleners is van essentieel belang om het uiteindelijke doel; het verbeteren van de kwaliteit van leven van de COPD-patiënt, te realiseren. De huisarts en praktijkondersteuner worden hierin ondersteund door een expertteam, bestaande uit een COPD-verpleegkundige en een gespecialiseerde huisarts bijgestaan door een longarts.

+ KETENZORGPARTNERS