Astma

Bij astma is er sprake van een (lichte) ontsteking van de longen. Deze ontsteking is blijvend en kan veel klachten veroorzaken. De longen reageren hierdoor gevoelig op prikkels zoals b.v. rook, weersinvloeden, huisstofmijt of huisdieren. Hierdoor kunt u benauwd worden of gaan hoesten. Als dit plotseling opkomt noemen we dit een astma-aanval. Niet iedereen reageert op dezelfde prikkels en het verschilt per persoon hoeveel last men van de astma heeft. Een ernstige astma aanval kan beangstigend zijn omdat u, door zwelling van de slijmvliezen in uw longen en door verkramping van de spiertjes rond uw luchtwegen, veel minder lucht kunt in- en uitademen dan normaal. Medicijnen zijn dan nodig om u weer meer lucht te geven.
Astma geeft echter niet elke dag klachten. Soms zijn er periodes waarin u weinig tot niets merkt van uw astma. Dan lijkt astma genezen, maar is het niet. Daarom is het vaak noodzakelijk dat u, ondanks dat u geen klachten heeft, toch uw inhalatiemedicatie blijft gebruiken.

Zorgprogramma astma
Patiënten met astma hebben veel baat bij goede begeleiding en behandeling. Enerzijds om te voorkómen dat er een astma-aanval ontstaat, anderzijds om áls er toch een aanval is ontstaan, deze zo snel mogelijk ongedaan te maken.
Ons zorgprogramma is maatwerk, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen met uw huisarts en praktijkondersteuner, wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld waarin u zelf een centrale rol heeft. U kent uw eigen situatie immers het beste. Onderdeel van het behandelplan is bijvoorbeeld een actieplan, waarin wordt beschreven wat u kunt doen om een opkomende astma-aanval af te slaan. Ook wordt er veel aandacht besteed aan een juist gebruik van uw inhalatiemedicatie, voeding en beweeggedrag. Binnen het zorgprogramma astma is de module ‘stoppen met roken’ opgenomen.
Uw huisarts en praktijkondersteuner kunnen, indien nodig, advies inroepen van het expertteam astma/COPD dat bestaat uit een longverpleegkundige en twee gespecialiseerd huisartsen, bijgestaan door een longarts.