Ketenzorg

De zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2 (DM), COPD, Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en Astma zijn gecontracteerd bij de zorgverzekeraar onder de voorwaarden van de NZA beleidsregel BR/CU-7056, Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoening. De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) financiering is hier van toepassing.

Daarnaast biedt Meditta de Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) HealthyLIFE aan (CooL programma uitgebreid met beweeggedeelte en Positieve Gezondheid als uitgangspunt).

Meditta Zorg spreekt als hoofdcontractant (zorggroep) met de zorgverzekeraar af welke zorg aan deze patiënten geboden zal worden tegen welk tarief per patiënt. Vervolgens maakt Meditta Zorg afspraken met onderaannemers over de kwaliteit van zorg, geleverde prestaties en de financiering. Onderaannemers zijn bijvoorbeeld huisartsen, diëtisten, podotherapeut, pedicures en Meditta Diagnostiek.

Onder ‘downloads’ vindt u het algemene deel van het contract Meditta Zorg en de kwaliteitscriteria onderaannemers Meditta Zorg. Deze documenten zijn onderdeel van de overeenkomst die Meditta Zorg sluit met haar zorgaanbieders en zijn gelijk voor alle deelnemers.