Jaarrekening

In de rechterkolom kunt u de jaarrekening van Meditta Holding B.V. downloaden. Deze is (in verkorte versie) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De juridische structuur van Meditta bestaat uit meerdere entiteiten en de resultaten hiervan komen tot uitdrukking in de geconsolideerde rapporten van groepshoofd Meditta Holding B.V.

De jaarrekening wordt ondersteund met een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.