Altijd de beste hulp

De huisartsen uit de regio werken ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen op de spoedpost. Heeft u een medische klacht die redelijkerwijs niet kan wachten tot de eigen huisarts weer bereikbaar is, dan kunt u de spoedpost bellen. U kunt alleen terecht als u een afspraak heeft gemaakt.

Als u de spoedpost belt, krijgt u een triageassistente aan de lijn. De doktersassistente vraagt naar uw persoonsgegevens en medische klachten. Zij is speciaal opgeleid en maakt onder toezicht van de huisarts de afweging welke hulp het beste geboden kan worden. Die hulp kan bestaan uit een telefonisch consult, een consult op de spoedpost of een visite bij u thuis. Mocht u verdere specialistische hulp nodig hebben, dan kan de huisarts u doorverwijzen.

Afspraak maken
Men kan alleen terecht na een telefonische afspraak. Dus altijd eerst bellen!

+ Extra informatie