Visie en missie

Onze organisatie is het verlengstuk van de huisartsenpraktijk. Daar waar de organisatie van de zorg op individueel huisartsenpraktijkniveau ophoudt en collectieve ondersteuning wenselijk of noodzakelijk is, neemt Meditta de organisatie over.

Meditta wil een krachtige, autonome, toegankelijke en doelmatige eerstelijnsgezondheidszorg van hoge kwaliteit in de regio bevorderen. Dat bereiken wij door de aangesloten huisartsen een optimale ondersteuning te bieden op het gebied van facilitaire, medisch inhoudelijke of organisatorische zaken.