Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over uw contact met Meditta? Er zijn meerdere manieren om uw ongenoegen kenbaar te maken. Maak er in ieder geval melding van. Dan helpt u ons om van uw klacht te leren en hierdoor de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Een klacht melden bij Meditta
Maak uw klacht kenbaar bij onze klachtenfunctionaris. Dit kan per e-mail klachten@meditta.nl of post. Uw klacht wordt volgens procedure in behandeling genomen.